مدار صوت سنج با ۱ آی سی

مدار زیر یک مدار مشهور صوت سنج یا ویو متر است. .آی در بازار موجود هست و نقشه مدار هم راحت علاقمندان میتوانند بسازند
به جای LM-3915 میتوان از LM-3916  هم استفاده کرد.

دانلودفایل

درباره ی نویسنده